Wat is de JDK? Inleiding tot de Java Development Kit

De Java Development Kit (JDK) is een van de drie kerntechnologiepakketten die worden gebruikt bij het programmeren van Java, samen met de JVM (Java Virtual Machine) en de JRE (Java Runtime Environment). Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen deze drie technologieën, en om te begrijpen hoe ze met elkaar verbonden zijn:

  • De JVM is de Java-platformcomponent die programma's uitvoert.
  • De JRE is het deel op de schijf van Java dat de JVM maakt.
  • Met de JDK kunnen ontwikkelaars Java-programma's maken die kunnen worden uitgevoerd en uitgevoerd door de JVM en JRE.

Ontwikkelaars die nog geen ervaring hebben met Java, verwarren vaak de Java Development Kit en de Java Runtime Environment. Het onderscheid is dat de JDK is een pakket van tools voor het ontwikkelen van Java-gebaseerde software, terwijl de JRE is een pakket van instrumenten voor het uitvoeren van Java-code.

De JRE kan worden gebruikt als een zelfstandige component om eenvoudig Java-programma's uit te voeren, maar het maakt ook deel uit van de JDK. De JDK vereist een JRE omdat het uitvoeren van Java-programma's een onderdeel is van de ontwikkeling ervan.

Figuur 1 laat zien hoe de JDK past in de levenscyclus van Java-applicatieontwikkeling.

Matthew Tyson

Laten we, net als bij mijn recente inleiding tot de Java Virtual Machine, eens kijken naar de technische en alledaagse definities van de JDK:

  • Technische definitie: De JDK is een implementatie van de Java-platformspecificatie, inclusief compiler en klassenbibliotheken.
  • Alledaagse definitie: de JDK is een softwarepakket dat u downloadt om op Java gebaseerde applicaties te maken.

De JDK en de Java-compiler

Naast de JRE, de omgeving die wordt gebruikt om Java-applicaties uit te voeren, bevat elke JDK een Java-compiler. De compiler is het softwareprogramma dat onbewerkte .java-bestanden - die platte tekst zijn - kan omzetten in uitvoerbare .class-bestanden. We zullen de compiler binnenkort in actie zien. Eerst laat ik u zien hoe u een JDK downloadt en instelt in uw ontwikkelomgeving.

Ga aan de slag met de JDK

Het installeren van Java in uw ontwikkelomgeving is net zo eenvoudig als het downloaden van een JDK en het toevoegen aan uw klassenpad. Wanneer u uw JDK downloadt, moet u de versie van Java selecteren die u wilt gebruiken. Java 8 is de meest gebruikte versie, maar op het moment van schrijven is Java 11 de langetermijnondersteuningsrelease (LTS). Java handhaaft achterwaartse compatibiliteit, dus we downloaden gewoon de nieuwste release.

JDK-pakketten

Naast het kiezen van uw Java-versie, moet u ook een Java-pakket selecteren. Pakketten zijn Java Development Kits die zijn bedoeld voor verschillende soorten ontwikkeling. De beschikbare pakketten zijn Java Enterprise Edition (Java EE), Java Standard Edition (Java SE) en Java Mobile Edition (Java ME).

Beginnende ontwikkelaars weten soms niet zeker welk pakket het juiste is voor hun project. Over het algemeen bevat elke JDK-versie Java SE. Als u Java EE of Java ME downloadt, krijgt u de standaardeditie erbij. Jave EE is bijvoorbeeld het standaardplatform met aanvullende tools die nuttig zijn voor de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties, zoals Enterprise JavaBeans of ondersteuning voor Object Relational Mapping.

Het is ook niet moeilijk om in de toekomst over te schakelen naar een andere JDK als dat nodig is. Maak je niet al te veel zorgen over het kiezen van de juiste Java-versie en JDK-pakket als je net begint.

Compatibiliteit met JDK-versies

Omdat de JDK de compiler voor uw Java-programma's levert, bepaalt de JDK die u gebruikt, in welke Java-versie u kunt coderen. Als u bijvoorbeeld de nieuwere functionele programmeerfuncties in Java 8 wilt gebruiken (zoals de Lambda-operator met pijl) , dan heb je minimaal de Java 8 JDK nodig om te compileren. Anders zal de javacopdracht de code weigeren met een syntaxisfout.

Download het JDK

We blijven voor deze tutorial bij Java SE, zodat we ons kunnen concentreren op de kernklassen en -technologieën van JDK. Bezoek de officiële downloadpagina van Oracle om de Java SE JDK te downloaden. U ziet de verschillende beschikbare JDK-pakketten, zoals weergegeven in afbeelding 2.

Matthew Tyson

Neem even de tijd om de andere opties te bekijken voordat u de Java SE-download selecteert. Er wordt veel gekookt in de Java-keuken!

Over Java EE

U zou een Java EE JDK downloaden als u voornamelijk geïnteresseerd was in het bouwen van op Java gebaseerde webtoepassingen. De Java EE JDK bevat de Java Servlet-specificatie, die de verwerking van HTTP-verzoeken ondersteunt. Elke Java EE JDK-implementatie vereist ook een container . Dit is een server waarop Java EE-applicaties worden uitgevoerd. Glassfish is de Java EE-serverreferentie-implementatie voor Oracle. Andere populaire implementaties zijn Tomcat en Jetty.

Download voorlopig de Java Standard Edition JDK.

De JDK

Wanneer u het JDK-installatieprogramma uitvoert, krijgt u een keuze uit drie componenten: ontwikkeltools , broncode en openbare JRE . U kunt er een of alle installeren. Selecteer in dit geval gewoon de standaard.

Door de optie "Development Tools" te installeren, beschikt u over de juiste JDK. Het installeren van "Broncode" bevat de bronnen voor de openbare klassen in de Java-kern API. Door deze optie op te nemen, kunt u naar de broncode verwijzen bij het bouwen van apps. De derde optie, "Public JRE", maakt duidelijk dat de JDK en JRE afzonderlijke entiteiten zijn: de openbare JRE kan door andere programma's worden gebruikt om Java-programma's uit te voeren en kan afzonderlijk van de JDK worden geïnstalleerd.

Ga je gang en installeer alle drie de componenten en accepteer de standaardinstellingen voor elk. Als u dit doet, worden uw JDK en JRE geïnstalleerd op de standaardlocaties voor uw besturingssysteem. In Windows is dat C: \ Program Files \ Java , zoals te zien is in afbeelding 3.

Matthew Tyson

De JDK op de opdrachtregel

Door de JDK en JRE te installeren, wordt de javaopdracht toegevoegd aan uw opdrachtregel. U kunt dit verifiëren door in een opdrachtshell te gaan en te typen java -version, wat de Java-versie zou moeten retourneren die u hebt geïnstalleerd. (In sommige gevallen moet u uw systeem opnieuw opstarten om deze wijziging in uw systeempad volledig over te nemen.)

Het is goed om te hebben javageïnstalleerd, maar hoe zit het javac? Je hebt dit JDK-element nodig om je Java-bestanden te compileren.

Het javac-commando

De javacopdracht bevindt zich in de /jdkdirectory, maar wordt tijdens de installatie niet automatisch aan het systeempad toegevoegd. We hebben de mogelijkheid om javaconszelf te installeren , of we kunnen een IDE installeren die deze opdracht bevat. We beginnen met het compileren en uitvoeren van een Java-programma op de ouderwetse manier.

Een eenvoudig Java-programma

Stap 1. Schrijf een eenvoudig Java-programma

Maak een nieuw tekstbestand met de naam Intro.javaen plaats het ergens op uw computer, zoals uw map Documenten.

Voeg vervolgens de code toe uit Listing 1, een heel eenvoudig Java-programma.

Lijst 1. Intro.java

 public class Intro { public static void main(String[] args) { System.out.println("Welcome to the JDK!"); } } 

Stap 2. Compileer met de JDK

Gebruik vervolgens de JDK-compiler om uw tekstbestand in een uitvoerbaar programma te veranderen. Gecompileerde code in Java staat bekend als bytecode en draagt ​​de .classextensie.

U gebruikt de javacopdracht, die staat voor Java-compiler. Typ het volledige pad naar de opdracht in uw opdrachtshell en geef het Intro.javabestand als opdracht door. Op mijn systeem lijkt dat op lijst 2.

Listing 2. Compileer met de JDK

 "C:\Program Files\Java\jdk-10.0.1\bin\javac.exe" Intro.java 

Dat zou moeten resulteren in een succesvolle compilatie. Ze javaczullen niet reageren met een succesbericht; het zal gewoon het nieuwe bestand uitvoeren. Eventuele fouten zullen resulteren in console-uitvoer.

Stap 3. Voer het .class-bestand uit

U zou nu het Intro.classbestand in dezelfde map moeten zien als Intro.java.

U kunt het uitvoeren door: te typen java Intro, wat resulteert in Listing 3. Merk op dat u de niet opneemt .classwanneer u dit commando typt.

Listing 3. Intro.class uitvoeren

 C:\Users\mtyson\Documents>java Intro Welcome to the JDK! 

Het jar-commando

Het javacis de ster van de JDK, maar de /bindirectory bevat andere tools die je nodig hebt. Waarschijnlijk de meest prominente daarna javacis de jartool.

Een .jar-bestand is een pakket met Java-klassen. Zodra de compiler de .classbestanden heeft gemaakt , kan de ontwikkelaar ze samenvoegen in a .jar, die ze op een voorspelbare manier comprimeert en structureert.

Laten we converteren Intro.classnaar een jarbestand.

Navigeer terug naar de directory waar u uw hebt geplaatst Intro.javaen typ het commando dat u ziet in Listing 4.

Listing 4. Maak een JAR-bestand

 C:\Users\mtyson\Documents>"c:\Program Files\Java\jdk-10.0.1\bin\jar.exe" --create --file intro.jar Intro.class 

De pot uitvoeren

Nu zie je een intro.jarbestand in de directory. Je kunt gebruik maken van de .jardoor het toe te voegen aan je klassenpad en het programma binnen uit te voeren, zoals hier getoond:

 java -cp intro.jar Intro 

De -cpschakelaar vertelt Java om het toe te voegen jaraan het klassenpad. Een .jar-bestand is overdreven voor dit kleine programma, maar ze zijn onmisbaar omdat programma's groter worden en afhankelijk zijn van pakketten van derden.

De JDK in uw IDE

Als je terugkijkt naar de JDK-downloadpagina, heb je misschien de optie opgemerkt om de JDK te downloaden met de Netbeans IDE. Een IDE , of geïntegreerde ontwikkelomgeving, is software die een samenhangende set tools biedt voor het ontwikkelen van applicaties. Beschouw een IDE als een visueel besturingssysteem met een set tools, zoals een bestandsbrowser en teksteditor, met aanvullende mogelijkheden die specifiek zijn voor ontwikkeling, zoals het aanvullen en formatteren van code.

Bij Java-ontwikkeling is een van de belangrijkste dingen die de IDE doet, de compilatie voor u beheren. Dat wil zeggen, de IDE voert het compileerproces automatisch op de achtergrond uit, zodat u het niet voortdurend zelf hoeft te doen. Een IDE biedt ook play-by-play feedback terwijl u bezig bent, waardoor codeerfouten direct worden opgemerkt.

Er bestaan ​​verschillende solide IDE's voor Java. Je hebt gezien hoe de JDK werkt op de opdrachtregel, dus laten we nu even kijken hoe het werkt in de Eclipse IDE.

[Zie ook: Uw Java IDE kiezen: Eclipse, NetBeans en Intellij IDE vergelijken voor functies, bruikbaarheid en projectgrootte en -type]

Eclipse en de JDK

Het installeren van Eclipse valt buiten het bestek van deze handleiding, maar het is een eenvoudig proces. Eclipse bevat een installatieprogramma zoals elk ander programma, en u kunt hier het juiste installatieprogramma voor uw besturingssysteem vinden.

Als Eclipse is geïnstalleerd, opent u het menu-item Venster in de menubalk en selecteert u voorkeuren .

In het voorkeurenvenster ziet u het Java- item. Open het en binnenin zie je het Compiler- item. Als u hierop klikt, worden enkele opties voor de JDK weergegeven.

Figuur 4 toont een screenshot van de JDK-opties in Eclipse.

Matthew Tyson

Zoals eerder vermeld, moet u de juiste JDK-versie voor uw project selecteren. Onder de motorkap zal de IDE de JDK-compiler uitvoeren, net zoals u deze vanaf de opdrachtregel hebt uitgevoerd. De Eclipse IDE heeft ook zijn eigen JDK-instantie. De IDE beheert de JDK en JRE voor u, wat het leven een stuk gemakkelijker maakt!

Conclusie

Dit artikel is het tweede in een korte serie waarin drie kerncomponenten van het Java-platform worden geïntroduceerd: de JVM, JDK en JRE. Zoek het volgende artikel in de serie, waar u alles leert over de Java Runtime-omgeving.

Dit verhaal, "Wat is de JDK? Inleiding tot de Java Development Kit" is oorspronkelijk gepubliceerd door JavaWorld.